تبلیغات
فراسوی مرزهای شعر - وقتی که تو نیستی ...
فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

وقتی که تو نیستی

من هم

تنهاترین اتفاق بی دلیل زمین ام

سید علی صالحی
وقتی که تو نیستی

دنیا چیزی کم دارد

مثل کم داشتنِ یک وزیدن، یک واژه، یک ماه!

من فکر می کنم در غیاب تو

همه ی خانه های جهان خالیست

همه ی پنجره ها بسته است

وقتی که تو نیستی

من هم

تنهاترین اتفاق بی دلیل زمین ام!

واقعا

وقتی که تو نیستی

من نمی دانم برای گم و گور شدن

به کدام جانب جهان بگریزم


سید علی صالحی
طبقه بندی: اشعار سید علی صالحی، 
[ یکشنبه 15 شهریور 1394 ] [ 20:44 ] [ Shahram ] نظرات