تبلیغات
فراسوی مرزهای شعر - من به آغاز زمین نزدیكم ...
فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

من به آغاز زمین نزدیكم

نبض گل ها را می گیرم

آشنا هستم با ، سرنوشت تر آب ، عادت سبز درخت

روح من در جهت تازه اشیاء جاری است .

روح من كم سال است

روح من گاهی از شوق ، سرفه اش میگیرد

روح من بیكار است :

قطره های باران را ، درز آجرها را ، می شمارد

روح من گاهی ، مثل یك سنگ سر راه حقیقت داردسهراب سپهری
طبقه بندی: اشعار سهراب سپهری، 
[ چهارشنبه 11 شهریور 1394 ] [ 09:53 ] [ Shahram ] نظرات