تبلیغات
فراسوی مرزهای شعر - در سربی و ستاره و سرما ...
فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


در سربی و ستاره و سرما

 کبوترها

 میدان را می دانند

 هر چند روزنامه نخوانند

 شوق عبور از پل طوفان و هر چه باد

 این پیغمبران کوچک را

تسخیر کرده است


محمدرضا شفیعی کدکنیدر سربی و ستاره و سرما

 کبوترها

 میدان را می دانند

 هر چند روزنامه نخوانند

 شوق عبور از پل طوفان و هر چه باد

 این پیغمبران کوچک را

تسخیر کرده است

 آه

 پیغمبران کوچک ؟

هرگز

این صاحبان عزم و عزیمت

 این انبیای مرسل

این خیل عاشقان اولوالعزم

با سحرشان سحرها

معنای دیگری ست که در واژه می دمند

اینان

بر جا نمی گذارند از خود

جز آیه ای شگرف

واندر حضور حادثه

 شنگرف روی برف


محمدرضا شفیعی کدکنیطبقه بندی: اشعار شفیعی كدكنی، 
[ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394 ] [ 21:32 ] [ Shahram ] نظرات