تبلیغات
فراسوی مرزهای شعر - دلتنگ غنچه ایم، بگو راه باغ کو ...
فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


دلتنگ غنچه ایم، بگو راه باغ کو

خاموش مانده ایم، خدایا چراغ کو

کو کوچه ای ز خواب خدا سبزتر، بگو

آن خانه کو، نشانی آن کوچه باغ کو

چشم و چراغ خانه ما داغ عشق بود

چشمی که از چراغ بگیرد سراغ کو

دلهای خویش را به گواهی گرفته ایم

اما در این زمانه خریدار داغ کو

شب در رسید و قصه ما هم به سر رسید

کو خانه ای برای رسیدن، کلاغ کو


قیصر امین پورطبقه بندی: اشعار قیصر امین پور، 
[ سه شنبه 29 اردیبهشت 1394 ] [ 19:02 ] [ Shahram ] نظرات