فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


آب خضر و می شبانه یکی است

مستی و عمر جاودانه یکی است

پلهٔ دین و کفر چون میزان

دو نماید، ولی زبانه یکی است

گر هزارست بلبل این باغ

همه را نغمه و ترانه یکی است

پیش مرغ شکسته‌پر صائب

قفس و باغ و آشیانه یکی استصائب تبریزی
طبقه بندی: اشعار صائب تبریزی، 
[ چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394 ] [ 21:15 ] [ Shahram ] نظرات