فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

غمگین مباش

یك روز صبح از خواب برمی خیزی

ستاره ها را ازگیسوانت پایین می ریزی

ماه را درون صندوقچه ی اتاقت می گذاری

از چشمانت رد شب را بیرون كن

امروز صبح دیگری ست

به لبهایت گلهای سرخ بزن

گردن بندی از مرواریدهای دریا

ناخن هایت را به رنگ دلم رنگ كن

امروز صبح دیگری ست

مطمئن باش من عاشق تو خواهم ماند

تا باز شب بیاید و

كهكشان راه شیری درون وجودت حلول كندنزارقبانیطبقه بندی: اشعار نزار قبانی، آثار ادبی، سایر شاعران، شاعران خارجی، 
[ یکشنبه 20 اردیبهشت 1394 ] [ 21:22 ] [ Shahram ] نظرات