فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

بازیچه ی فتنه های تقدیرم کرد

در موعد بیست سالگی پیرم کرد

یک عمر هر آنچه حرص خوردم کافی است

ای مرگ بیا که زندگی سیرم کرد


علیرضا بدیعطبقه بندی: اشعار علیرضا بدیع، 
[ پنجشنبه 8 آبان 1393 ] [ 08:14 ] [ Shahram ] نظرات