فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

بر خاک سرد خفته بودم

با بانگ امیدت چه بی تابانه از خاک بر شدم

نزدیک ها امیدی بر نمی داد

چه عاشقانه به دورها نگریستم

و دورها چه بی صبرانه از پس نگاه

منتظرانه ام

محو می شدند

و هنوز از باور عاشقانه ام تهی نشدم

که غریبانه از خاک پر شدم


ساناز کریمیطبقه بندی: سایر شاعران، اشعار ساناز کریمی، 
[ چهارشنبه 2 مهر 1393 ] [ 09:35 ] [ Shahram ] نظرات