فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

می ترسم

باران برتمام دنیا ببارد

 و تو نباشی

از آن روزی که رفتی من عقده ی باران دارمنزار قبانیطبقه بندی: اشعار نزار قبانی، 
[ پنجشنبه 9 مرداد 1393 ] [ 16:17 ] [ Shahram ] نظرات