فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

عشق یگانه ام

گریه نکن

اشک هایت می خراشد روحم را

در دنیا چیزی ندارم

جز چشم های تو و غم های خویش


نزار قبانیطبقه بندی: شاعران خارجی، اشعار نزار قبانی، 
[ یکشنبه 5 مرداد 1393 ] [ 22:04 ] [ Shahram ] نظرات