فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


آغـوش تـو چقدر می آید به قامتم

در آن به قدر پیرهن خویش راحتم


علیرضا بدیع


طبقه بندی: اشعار علیرضا بدیع، 
[ چهارشنبه 6 فروردین 1393 ] [ 23:54 ] [ Shahram ] نظرات