فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


اگر نشانی ام را بپرسند

می گویم

تمام پیاده رو های جهان

اگر گذرنامه بخواهند

چشمان تو را نشانشان می دهم

می دانم که سفر کردن به دیار چشمانت

حقِ طبیعی تمام مردمِ دنیاستنزار قبانیطبقه بندی: اشعار نزار قبانی، 
[ یکشنبه 5 مرداد 1393 ] [ 08:09 ] [ Shahram ] نظرات