فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


چرا به من و باران ایست می دهی ؟

وقتی می دانی

همه زندگیم با تو

در ریزش باران خلاصه شده

وقتی می دانی

تنها كتابی كه پس از تو می خوانم     

كتاب باران است

ممنونم

كه به مدرسه راهم دادی

ممنونم

كه الفبای عشق را آموختی

ممنونم

كه پذیرفتی عشقم باشی

زمان در چمدان توست وقتی به سفر می روی


نزار قبانیطبقه بندی: اشعار نزار قبانی، 
[ شنبه 4 مرداد 1393 ] [ 11:42 ] [ Shahram ] نظرات