فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

وقتی گفتم دوستت می‌دارم

می‌دانستم که الفبایی تازه را اختراع می‌کنم

به شهری که در آن

هیچ کس خواندن نمی‌داند

شعر می‌خوانم

در سالنی متروک

و شرابم را در جام کسانی می‌ریزم

که یارای نوشیدنشان نیست


نزار قبانیطبقه بندی: اشعار نزار قبانی، 
[ سه شنبه 31 تیر 1393 ] [ 18:05 ] [ Shahram ] نظرات