فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


در میكده ام ؛ چومن بسی اینجا هست

می حاضر و من نبرده ام سویش دست

باید امشب ببوسم این ساقی را

اكنون گویم كه نیستم بیخود و مست

در میكده ام ؛ دگر كسی اینجا نیست

واندر جامم دگر نمی صهبا نیست

مجروحم و مستم و عسس میبردم

مردی ، مددی ، اهل دلی ، آیا نیست ؟مهدی اخوان ثالثطبقه بندی: اشعار مهدی اخوان ثالث، 
[ سه شنبه 31 تیر 1393 ] [ 15:50 ] [ Shahram ] نظرات