فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


مومنم کردی به عشق

و جا زدی

تکلیف چیست

با مسلمانی که کافر میشود پیغمبرش؟!


جواد منفردطبقه بندی: اشعار جواد منفرد، 
[ یکشنبه 18 اسفند 1392 ] [ 19:00 ] [ Shahram ] نظرات