فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

باران مرا خیس می کند

توفان می ترساند

و پاییز افسرده می سازد

تو اما

چیزی از من باقی نمی گذاریمژگان عباسلوطبقه بندی: اشعار مژگان عباسلو، 
[ چهارشنبه 25 تیر 1393 ] [ 06:48 ] [ Shahram ] نظرات