فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

مثل گیسویی که باد آن را پریشان میکند

هر دلی را روزگاری عشق ویران میکند

ناگهان میآید و در سینه میلرزد دلم

هرچه جز یاد تو را با خاک یکسان میکند

با من از این هم دلت بیاعتناتر خواست، باش

موج را برخورد صخره کِی پشیمان میکند؟

مثل مادر، عاشق از روز ازل حسرت کِش است

هرکسی او را به زخمی تازه مهمان میکند

اشک میفهمد غم افتادهای مثل مرا

چشم تو از این خیانتها فراوان میکند

عاشقان در زندگی دنبال مرهم نیستند

درد بیدرمانشان را مرگ درمان میکند


مژگان عباسلوطبقه بندی: اشعار مژگان عباسلو، 
[ سه شنبه 24 تیر 1393 ] [ 17:49 ] [ Shahram ] نظرات