فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


سخت بود

فراموش کردن کسی

که با او

همه چیز و همه کس را

فراموش میکردم


ایلهان برکطبقه بندی: اشعار ایلهان برک، 
[ پنجشنبه 12 تیر 1393 ] [ 16:41 ] [ Shahram ] نظرات