فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


برگ زنبقی

بر چهره آب شنا می کند

مرگ به هیچ چیز دیگری شبیه نیستایلهان برکطبقه بندی: شاعران خارجی، اشعار ایلهان برک، 
[ پنجشنبه 12 تیر 1393 ] [ 16:30 ] [ Shahram ] نظرات