فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


عمری است که در پیچ و خم زندگی ام

کاش یک لحظه

 در آغوش تو آرام بگیرم


محمد غفاری
طبقه بندی: اشعار محمد غفاری، 
[ دوشنبه 19 خرداد 1393 ] [ 09:10 ] [ Shahram ] نظرات