فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

بگیر

دست هایم را 

تا زمستان

از حافظه ی انگشتانم پاک شودمحمد غفاری
طبقه بندی: سایر شاعران، اشعار محمد غفاری، 
[ دوشنبه 19 خرداد 1393 ] [ 08:49 ] [ Shahram ] نظرات