فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


یک دختر و آرزوی لبخند که نیست

یک مرد پر از کوه دماوند که نیست

یک مادر گریان که به دختر می گفت:

بابای تو زنده است هرچند که نیستمیلاد عرفان پورطبقه بندی: اشعار میلاد عرفان پور، 
[ پنجشنبه 15 خرداد 1393 ] [ 22:06 ] [ Shahram ] نظرات