فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»سرگرم مناجاتم و سرمست امشب

از هرکه جز او کشیده ام دست امشب

دیر آمده ای رفیق! دیر آمده ای

تنهایی من سرش شلوغ است امشبمیلاد عرفان پورطبقه بندی: اشعار میلاد عرفان پور، 
[ پنجشنبه 15 خرداد 1393 ] [ 23:04 ] [ Shahram ] نظرات