فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


کاش مثل کارتونا گوشه چشم آدم‌های بد جنس  برق میزد.....
ایستادن اجبار كوه بود و رفتن سرنوشت آب...

 بزرگی وصیت کرد که برای سلامتی عقلتان هویج بخورید ، همه خندیدند و کسی ندانست که عقل همه در چشمشان است .




طبقه بندی:
[ دوشنبه 28 فروردین 1391 ] [ 14:33 ] [ Shahram ] نظرات