فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

انگشتان کشیده ی تو :

 - این معلمان مهر آموز

تولدی  را در من آغاز می کنند

 من ابدیت  را زمزمه می کنم

 و بر کوهی  بلند می خوانم :

 « ای معلمان ، برمن کتابی را بگشایید

 که از ابدیت  عشق سخن می گوید و در کوهها

 اشتیاق پاسخ  را ببار می نشاند . »


فرخ تمیمی
طبقه بندی: اشعار فرخ تمیمی، 
برچسب ها:اشعار فرخ تمیمی، مجموعه های :، آغوش (۱۳۳۵)، سرزمین پاک (۱۳۴۱)، خسته از بی‌رنگی تکرار (۱۳۴۰)، از سرزمین آینه و سنگ (۱۳۵۶)، دیدار (۱۳۵۰)،  
[ دوشنبه 5 خرداد 1393 ] [ 02:25 ] [ Shahram ] نظرات