فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

اما

 در روزگار  ما

 آنان که درد  را تنها  نقابی

 بر چهره داشتند

 بر عشق

 راهی نیافتند

  شمشیر  باورم

 دویار این نباید  و ُ هرگز  را

چندان  شکافت تا

 یاران  سرنوشت

  از آن گذر  کنندفرخ تمیمیطبقه بندی: اشعار فرخ تمیمی، 
برچسب ها:اشعار فرخ تمیمی، مجموعه های :، آغوش (۱۳۳۵)، سرزمین پاک (۱۳۴۱)، خسته از بی‌رنگی تکرار (۱۳۴۰)، از سرزمین آینه و سنگ (۱۳۵۶)، دیدار (۱۳۵۰)،  
[ شنبه 3 خرداد 1393 ] [ 07:28 ] [ Shahram ] نظرات