فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


سکوت آشنایی در اتاق ما ، شناور بود

چو ، مه ، در بامداد دره های جنگل گرگان

سرم ، چون قایق تن بسته اندر ماسه های گرم

فرو افتاد روی دامن خاکستری رنگش

لب فنجان بخار قهوه می ماسید

به روی گردنم ابریشم گیسویش می لرزیدفرخ تمیمی
طبقه بندی: اشعار فرخ تمیمی، 
برچسب ها:اشعار فرخ تمیمی، مجموعه های :، آغوش (۱۳۳۵)، سرزمین پاک (۱۳۴۱)، خسته از بی‌رنگی تکرار (۱۳۴۰)، از سرزمین آینه و سنگ (۱۳۵۶)، دیدار (۱۳۵۰)،  
[ جمعه 2 خرداد 1393 ] [ 10:11 ] [ Shahram ] نظرات