فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

من خویشاوند هر انسانی هستم که خنجری در آستین پنهان نمی‌کند.

نه ابرو درهم می‌کشد نه لبخندش ترفند تجاوز به حق نان و سایه‌بان دیگران است.

من یک لر ِ بلوچ ِ کردِ فارسم، یک فارس‌زبان ترک، یک افریقایی اروپایی استرالیایی امریکایی ِ آسیایی‌ام،

یک سیاه‌پوستِ زردپوستِ سرخ‌پوستِ سفیدم

که نه تنها با خودم و دیگران کمترین مشکلی ندارم بلکه بدون حضور دیگران وحشت مرگ را زیر پوستم احساس می‌کنم. (دکتر حمید مصدق)طبقه بندی:
[ دوشنبه 28 فروردین 1391 ] [ 11:00 ] [ Shahram ] نظرات