فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»هرچه آدم می‌گذارم در کفه‌ی

دیگر باز 

سنگین‌تری


مریم ملک‌دار
طبقه بندی: اشعار مریم ملک دار، 
[ پنجشنبه 25 اردیبهشت 1393 ] [ 12:35 ] [ Shahram ] نظرات