فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


گویم 

او را به خود فشارم ، بی تاب 

 گویم 

 لب بر لبش گذارم ، پر شور

ترسم

 از دست من ، چو دود گریزد

ترسم 

 دندان او ، چو برف شود آب


فرخ تمیمیطبقه بندی: اشعار فرخ تمیمی، 
برچسب ها:اشعار فرخ تمیمی، مجموعه های :، آغوش (۱۳۳۵)، سرزمین پاک (۱۳۴۱)، خسته از بی‌رنگی تکرار (۱۳۴۰)، از سرزمین آینه و سنگ (۱۳۵۶)، دیدار (۱۳۵۰)،  
[ چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393 ] [ 13:41 ] [ Shahram ] نظرات