فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


هم رقص دود بود ،‌

 وقتی میان  حلقه بازو، گرفتمش .

من نیز شعله وار

 همراه با ترانه ی : « دانوب » پر شکوه 

 سوی دیار عشق و هوس می شتافتم

 اینک گریخته است 

 اینک منم چو دود

 او نیز شعله وار :

در بوته های  خشک نیازم ، نشسته است



فرخ تمیمی



طبقه بندی: اشعار فرخ تمیمی، 
برچسب ها:اشعار فرخ تمیمی، مجموعه های :، آغوش (۱۳۳۵)، سرزمین پاک (۱۳۴۱)، خسته از بی‌رنگی تکرار (۱۳۴۰)، از سرزمین آینه و سنگ (۱۳۵۶)، دیدار (۱۳۵۰)،  
[ چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393 ] [ 01:09 ] [ Shahram ] نظرات